...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫހިމެރި
ނ.
ވެލަށްދުވާ ފިލާވެއްޔެއް.
މީގެފަތް ހުންނާނީ އެއްތަނޑުގައި ތިންފަތް ހުންނަގޮތަށެވެ.
މިއީ ހިމެރިތޮޅީގެ ބާވަތެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޫހިބެރި . ދޫހެނބެރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ