...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫނި
އުފެދިފައިވާ ހަށިގަނޑެއްގައި ފަތްފަޅައިފައި ހުންނަ ބިސްއަޅާ އުދުހޭސޫފި.
މީގެހަށިގަނޑުގައި ލޭހުންނާނެއެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ބައެއް ޒާތުގެ އުދުހޭ ފަނިފަކުސަ، މިސާލު:
(ހ) ދޮންދޫނި.
(ށ) މަސްކާށި ދޫނި.
(3) މަޖާޒު:
ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ލޯބިން ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހައިވާނުބަގީޗާ . ހަތަރުފިޔަދޫނި . ހާލި . ހިރުނދުކޮކާ . ހިރުނދުއުކުނު . ހިރުނދުގޮވި . ހީކިރިލި . ހުނިގޮނޑިދޫނި . ހުންގާނިދީނި . ހުންގާނިދޫންނާ . ހުރެނދިދީނި . ހުރެދިދޫނި . ހުމޭކޮތަރު . ހޭނަކަތު ދޫނި . ހޮވާކެއުން . ހޯރަ . ހޯރައެޅުން . ނިމެރިދޫނި . ނޮޅި . ނޮޅުން . ރަމަލިދިރުމި . ރަތްމޭ . ރަތްފުރޯދަނޑި . ރަތްޖަޑާ . ރާދައަސްދޫނި . ރާދާއަސްދީނި . ރޮނޑުކަށި . ރޯނާ . ރޯނާވުން . ރޯފަންފުޅަނގި . ބަނޑު . ބަނޑު ޖެހުން . ބައްޑެލަ . ބާޒު . ބިޅިހެދުން . ބުރު . ބޮންޑަ . ބޮންޑޮލަސް . ބޮއިފައް . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުދޫނި . ބޯގަޅާ . ކަށިއޫރު . ކަނދުވަލުދޫނި . ކަންވާރު . ކަޅެމަސްދޫނި . ކަލޯ . ކަސްބައްޑެލަ . ކަސްބައްޑެލެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ