...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫނިފަތް
ނ.
(1) ވެވުގެ އެތެރޭގައި ފެނާހަމައިގައި ވަށައިގެން އޮންނަގާ.
(2) ދޫނީގެ ފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެވު . ފެންފައްތަރޮ . ފެންފަލިވަތާ . ދީނިފަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ