...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫނިސޫފާސޫފި
ނ.
ދޫނީގެ ހުރިހާ ބާވަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނުބަގީޗާ . ހާލި . ހޮވާކެއުން . ބަނޑު ޖެހުން . ބިޅިހެދުން . ކޮށް . އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން . ފީ . ތޮއްތެޅުން . ގައިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ