...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫނުކުރުން
ަށް ފެންނަގޮތުގައި ހިފެހެއްޓުން.
(2) ބަނދެފައި ބަހައްޓާ ދިރޭއެއްޗެއް މޮހައިނުލައި ބެހެއްޓުން.
(3) ހައްޔަރުކޮށްފައިތިބޭ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބައިތިއްބުން.
(4) އަތުގައިއޮތް އެއްޗެއް އަތުން ދިޔަނުދިނުން.
(5) ބާރުގެ ދަށުގައި ހުރިއެއްޗެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފެހެއްޓުން . ނުކިޔަމަންތެރިވުން . ނޭއްދާރުވުން . ބޯހަރުވުން . އިދިކީލިވުން . ގުޑައިނުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ