...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫބަންދުކުރުން
މ.
(1) ވާހަކަ ނުދެއްކޭގޮތް ހެދުން.
(2) ވާހަކަނުދައްކައި ހުރުން.
(3) މަޖާޒު:
ވާހަކަ ދެއްކުން މަނާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޫބަންދުކެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ