...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫކުރުން
ޮއްކޮއަށް ދޫކުރާށެވެ.
(01) ނަގާފައި ހުރި އެއްޗެއް ތިރިކުރުން.
މިސާލު:
ރިޔާ ދޫކުރުން.
(21) ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ވީއްލުން.
(ހ) ކާރުދޫކުރުން.
(ށ) ގުދަން ދޫކުރުން.
(31) ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމެއް ނުވަތަ ހުއްދަ ކުރުން.
މިސާލު:
ކޯޓާ ދޫކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަނުފެއްތުން . ރައިކެޑުން . ބޮކިއެރުވުން . ކަންވާރުފުރުވުން . ވަދުދޫކުރުން . ވަޤްފުކުރުން . ވާންޖެހުން . ފެންދިނުން . ދޫކުރުން . ދޫކެރުން . ދޫކެޑުން . ގަނެވިއްކުން . ޗާޓަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ