...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫކޮށްލުން
ުމާލު ކުރުން ދޫކޮށްލުން.
(4) ދުރުހެލިވުން.
މިސާލު:
ނުބައި ޢަމަލެއް ދޫކޮށްލުން.
(5) ހުއްދަކުރުން.
މިސާލު:
މަނާވެފައި ނުވަތަ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތްކަމެއް ދޫކޮށްލުން.
(6) ލުޔެއްދިނުން.
(7) ވާންކަން ކަނޑުވައިލުން.
(8) ހިފެހެއްޓުމުގެ އިދިކޮޅު.
(9) މިނިވަންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޑިކޮށްލުން . ހުކުރުއެޅުން . ނަމާދުއެޅުން . ރޯދަވީއްލުން . ބައްސައިލުން . ބީކޮށްލުން . އަޑުވީއްލުން . އާންމުކުރުން . އިށީނުން . އެއްލައިލުން . އެއްލުން . އޮށޯތުން . އޮތަދިނުން . އޮޔާލުން . ވައްޓައިލުން . ވީއްލައިލުން . ވީއްލުން . މިނިވަންކުރުން . މިލްކުންކެނޑުން . މުދިންކާޅުބުނިގޮތް . ފާއިތުކުރުން . ފާސް . ފުރަގަސްދިނުން . ފުރުވައިލުން . ފުޅަލިކެނޑުން . ފޮނިކޮޅުބޯލުން . ދަތްވާބެއްދުން . ދަޢުވާކެނޑުން . ދިހަކެނޑުން . ދިޔަދިނުން . ދުނިޔެއަޅައިފުން . ދުނިޖެހުން . ދުރުހެލިވުން . ދޫކޮށްލުން . ދޫކޯލުން . ތެތަށްކެނޑުން . ގުޑިބޭލުން . ސަބީލަކުރުން . ސުލްޙަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ