...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫވެރިހިކަނދާ
ނ.
މަޖާޒު:
(ސ) (1) ކަނދުފަތި ކަނބާމީހާ.
(2) އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ދެމެދު ގުޅުވައިދޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ