...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫމަޅި
ުހާލާއި ދޫނިފަދަ އެއްޗެހި ހިފަން ޖަހާ މަލި، މި މަޅި ހުންނާނީ އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ ފަނުގެ ކޮޅުގައި ބާރުވާގޮތަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ކުޑަކުޑަ މުޅިޔެއްގެ ތެރެއިން އެފަނުގެ ތަންކޮޅެއް ނެރެލާފައެވެ.
މި ނެރެލާ އިރަށް އެއްޗެއް ހުރިނަމަ ނެރޭށެވެ.
ނެތްނަމަ މޮހެލާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ