...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫމި
ނ.
ހަށިގަނޑުގައިޖަހާ ލައްތަކެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަހަމުގެ ބައްޔެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދޫމި . މަސް . ދޫމިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ