...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫފުރޮޅި
ނ.
ދުލުގެ އެއްހިސާބަކުން ކިޔޭ ތަފާތު އަކުރުތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދޫއޮޅޭގޮތަށް އަތުރައިލެވިފައި ހުންނަ ބަސްތައް.
މިސާލު:
ފުރާޅަށް ބުޅާއަރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލްފެރެނޑި . ދޫފެރެޑި . ދޫފޮރޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ