...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދޫދޫމަތިން
ނއ.
(1) އަނގަބަހުން ކިޔެމުން އަންނަ.
(2) ތުންތުންމަތިން.
(3) އެކަކުކިބައިން އަނެކަކަު ކިބައިން ބަޔާންކުރެވެމުން އަންނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޫދޫމައްތެން . ތުންތުންމަތިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ