...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެހަ
ނ.
(ޏ..) ދިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްކޯބައިން . ރިޔާކެވުން . ކާކާލުން . ފަނިކަސް . ފެންކެނޑުން . ދެހަންބެދުނުތަން . ދެހަންބެދޭހިސާބު . ދެހަންދޭތެރެ . ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން . ދެހަޅަޖަހައިމަޑުވުން . ލަކިއެޅުން . ގިނިފާރު . ގިނިފޮޅު . ޠުހުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ