...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެހަންދޭތެރެ
ނ.
(1) ހުދުހަމާއި ކަޅުހަން ގުޅޭތަން.
(2) ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުހަމާއި އެތެރެ ހަމާދެމެދު.
މިސާލު:
ތިޔައީ ދެހަންދޭތެރޭގައި ހިނގާ ބައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެހަންބެދޭހިސާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ