...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން
"ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން" މ.
(1) އިރުވައިމޫސުމުގެ ދެހަޅަ ޖަހައިނިމި މަޑުވެ، އުތުރުން ވައިޖެހޭން ފެށުން.
(2) މަޖާޒު:
އަރާރުންގަނޑެއްނިމި، ޞުލްޙަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެހަޅަޖަހައި ހަޅަމަޑުވެ ވައިއުތުރަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ