...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެށަ
ނ.
(ސ) ދޫނިހިފަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މިއޮންނަނީ މަސްބާނާ ދޮށިކަހަލަ އެއަށްވުރެ ކުރު ދަނޑިގަނޑެއްގެ ކޮޅުގައި ވާފަށެއްޖަހައި، އެވާފަށުގެ ކޮޅުގައި ކުޑަލަކުޑިކޮޅެއް ނުވަތަ ގައުކޮޅެއް އައްސައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ