...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެނަ
ނއ.
(ސ) ތާޒާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެކިވުން . ނަނުބެއްދި . ނަރުވާ . ނަގިލިލުން . ބަފޯހިކާ . ބަދުރުވާ . ބިލެތްމައު . ބިލެތްމާލުން . ބޯސާލުން . ކަހާތަންހިރުވައިވެސްނުލުން . ކަޅަމަސް . ކަޅުއޮށް . ކައްޗަރު . ކައްޗަރުވުން . ކޭބަލް . އަޅިކަޅޯއް . އިހި . އިސާރަތްނުކުރުން . ވައިއެނބުރޭމޫސުން . މަތިތަޅައިލުން . މުޅައްއެޅުން . ފުޅަނގި . ދެނަހުރިބައި . ދެނެކަން . ދެޑިމަހަ . ތަށަށްކިޔަނީ މަރިޔަނބުހޭވެސް އަހައެއްނުލިއެވެ. . ތައްދިހަ . ގާހުލި . ގޫކެހެލާ . ސިރީމިދެނަމަދިނާދީއްތަބޮވަނަ . ސޯޓު . ސޯޓުވުން . ޖަންކުޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ