...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެނެގަތުން
މ.
(1) އޮޅުންފިލުވުން.
(2) ދަސްކުރުން.
(3) އުނގެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަގުވަޒަންކުރުން . ވިސްނައިގަތުން . މަޢުރިފާކުރުން . މަޢުރިފާވެރިކަން . ދަސްކުރުން . ދޭހަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ