...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެންމުން
މ.
(1) ކަމެއްލަސް ކުރަމުން ގެންދިއުން.
(2) ދެމުންމިބަސް ކުރުވުމުގެ މާނައިގައި ބުނާގޮތް.
(3) ޖެހިޖެހީނުން ހިރިނުލެވޭ ވަރުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއުޅިދިގުކުރުން . ދިގިލެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ