...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރަ
ނއ.
(1) ފަޤީރު.
(2) ނިކަމެތި.
(3) ފެންވަރެއްނެތް.
(4) އާރެއް ބާރެއްނެތް.
(5) ދަރަޖައިންދަށް.
(6) މޮޅު މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
(7) ކަމުވޮށިނުވާ.
(8) (ޏ..) ދިރޭއެއްޗެހި ބިންމަތީގައި ކޮނެފައި ހުންނަ ހޮރު.
(9) ވާދަކޮށްގެންވާބަލި.
ނުވަތަ ދަށް (01) (ބދ) އިތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާދު . ހަރާދުކިއުން . ހަކަތަދޫވުން . ހަމްދަރުދީ . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތްދަށުކުޅި . ހަލްކާ . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހާގެރަ . ހިކަނދިމީދަލުގެވެސް އަބުރެއް އޮންނާނެ . ހިކަނދިފޭލި . ހިމަކަން . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހިތްބަލި . ހިތްބަލިވުން . ހިތްކުޑައިކުރުން . ހިތްކޮށި . ހިތްވަރުއެލުން . ހިތްމޮޅިވުން . ހިޔަނިދައު . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނސްޖެހުން . ހުން . ހުކުރުނަމާދު . ހުދުރާތް . ހުދުފުށްވުން . ހޫރާލި . ހެދިގަތުން . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭރުވުން . ހޮރޮބަޑަ . ހޯއް . ނަންބަރުދިނުން . ނަރިފައިވުން . ނަގުލަށްގުއިފޭބުން . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަޑަރު . ނާށިތެޅުން . ނާޗާރު . ނީރުން . ނުނިޔަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ