...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރަކަން
ނއނ.
(1) ފަޤީރުކަން.
(2) ނިކަމެތިކަން.
(3) ފެންވަރުނެތްކަން.
(4) އާރެއް ބާރެއް ނެތްކަން.
(5) ދަރަޖައިން ދަށްކަން.
(6) މޮޅުކަން މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަކަން . ބަލިކަށިކަން . ބަލިކަން . ބަލިފައި . ޅަކަން . ކައްޗާކަން . ކޮށިކަން . އަނަރޫފަކަން . ވަރުބަލިކަން . ފަތިފުށް . ފަތިފުށްކިޔުން . ދަށްކަން . ދޭސީކަން . ދޯހަޅިކަން . ލޯބޯކޮށިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ