...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރަކުރުން
މ.
(1) ނިކަމެތި ހާލުގައި ޖެއްސުން.
(2) ފެންވަރު ދަށަށް ޖެއްސުން.
(3) އާރާއި ބާރު ނައްތައިލުން.
(4) ދަށުދަރަޖައަކަށް ވައްޓައިލުން.
(5) ވާދަޔަށް ކުރާކަމަކުން ދަށް ކުރުން.
ނުވަތަ ބަލިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަކުރުން . ހޭރުވުން . ރާޑިކުރުން . ބަލިކުރުން . ދަށްކުރުން . ދެރަކެރުން . ދެރަކެޅައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ