...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރަވަރު
ނއ.
(1) ދެރަގޮތްހުރި.
(2) ބަލިކަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައްޔާމެން . ފުޅައްގަނޑު . ދަށްފެންވަރު . ދެރަވަރޮ . ދޭސީ . ދޭސީކަން . ދޭސީވުން . ޖިފުޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ