...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރުން
މ.
(1) ދަރަނިވެރިވުން.
(2) އާދަ ދޭންޖެހުން.
(3) އުދުހޭ އެއްޗެހި ތިރިކުރަން ފަރިކޮށްލުން.
(4) ފޭރާމެއް ރީތިތޯ ނުވަތަ ހެޔޮވަރުތޯ ގައިގައި ޖައްސައިލުން.
(5) (ޅ..) ދިއްކޮށްލުން? (6) (ގ) މަޅައި ގަތުން?
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ