...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެރޯޒުކައްޕި
ނ.
(1) ދެފުރޮޅު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަފުރޮޅުލައިފައި ހުންނަ ކައްޕި.
(2) ބުރަތަކެތި އުފުލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ކައްޕި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެރޯޒާ . ދެރޯޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ