...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބަ
ނ.
(1) ދޭތެރޭމެދު.
(2) ދެހާލަތެއްގެ ދެމެދު.
މިސާލު:
ދެބަދޭތެރެ.
(3) ދެފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަތަރަގި . ހާރުދަން . ހިމަބޯދު . ހިތިދަމުއި . ހިލަކިހުނު . ނަރުކޮއްޓި . ނައިބޮލި . ނަވަގެއްލުން . ނިދިޖެހުން . ނީހަ . ނީހަމޮށުން . ނެވައިފެލާ . ރިދަހިޔަ . ބަހުސް . ބަހުސްކުރުން . ބަނޑިޔާޖެހުން . ބަނޑޭރިބޭކަލުން . ބަންގާޅު . ބަބުރުހަނދި . ބައި . ބައިހަންދަރު . ބައިހިންޗި . ބައިނާޅި . ބައިކަނޑި . ބައިކުޅަނދު . ބައިކުޅަބައި . ބައިއަނާ . ބައިމޮހޮރީ . ބައިފަޅި . ބައިފައުނު . ބައިފުޅި . ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ބައިތޯލާ . ބައިލައްކަ . ބައިލާހި . ބައިގާ . ބައިސިކުންތު . ބައިސޫތު . ބައްސެރިވުން . ބަސްހޮއްލުން . ބާގަ . ބޮނޑިކުޅުން . ބޯނެތް . ބޯނެތްބައި . ބޯގިނަބައި . ޅަޖެހުން . ކަށިކުޅުން . ކަށިވާލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ