...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބައިވަގު
ނ.
ދެކޮޅުވެރިކަން އުފެދިފައިވާ ދެބައެއްގެ ދޭތެރޭގައި ކޮންމެ ބަޔަކަށްވެސް ހެޔޮމީސްވެގެން އެބައެއްގެ އަޑިކޮނެގެން އަނެއް ބަޔަކަށް ގެންގޮސްދޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ