...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބައޮޑުވުން
މ.
މީހެއްގެ ގާތުގައި ދޭތެރެ ޖެހޭގޮތަށް އަނެކަކު ބަދުނާމުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނީހަމޮށުން . ދެބަކުޓުވުން . ތުނބުކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ