...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބަފެނުން
މ.
އެއްރަށަށް އަނެއްރަށް ނުފެންނަ ދެރަށަކުން ކުރެއެއް ރަށަކުން ފުރައިގެން އަނެއް ރަށަކަށް ދަތުރުކޮށްފައިދާއިރު ދެކޮޅުން ދެރަށް (ފުރިރަށާއި (ދާންއުޅޭރަށް) އެއްވަރަށް ފެންނަ ގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ