...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބަދޭތެރެ
ނ.
(1) ރަނގަޅަށް ނުނިދި ރަނގަޅަށް ހޭނުލެވި އޮންނަ ވަގުތު.
(2) ނިދިޖެހޭޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިޖެހުން . ދެބަ . ދެބަހެލި . ދެބަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ