...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބުރާންތި
ނ.
(1) ދެވަރުން އެއްވަރުކޮށްލާ ކޮށްލުން.
(2) ހިމުންކޮށް މުގުރަންވީ އެއްޗެއް ކިރިޔާ ފަޅިފަޅިކޮށްލާ ކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑިޔަލުފެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ