...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބުމަގޮށްޖެހުން
މ.
މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ރުޅިއައިސްގެން ނުވަތަ ނުރުހިގެން ލޯކުޑަކޮށްލުމާއެކު ދެބުމަކައިރިކޮށްލާ ކޮށްލުމަށް ބުނެއުޅޭބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުމަހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ