...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބުދާރު
ނ.
ދަނބުގަހާ ވައްތަރު، ފަތްތައް އެއަށްވުރެ ތޫރިކަންބޮޑު، ލަކުޑީގެ ކުލަ ރަތްބަބުރު ކެލަޔާ ގާތްކުރާ ކުލައަކަށްދާ، ބިޔަކޮށްހެދޭ، ލަކުޑިހަރު ކީލިހިމުން ގަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ