...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެބެއިން
ނ.
(1) އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ދެމީހުން ނުވަތަ ދެކުދިން.
(2) (ޏ..) އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފާ ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ ދެފިރިހެނުން ނުވަތަ ދެފިރިހެން ކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ