...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކަޅިއެރުން
މ.
(1) ލޮލުގެ ކަޅިމައްޗަށް އެރުން.
މަޖާޒު:
(2) ކަމަކާ ކަންބޮޑުވެ ހާސްވުން.
(3) ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް މާބޮޑަށް ބޭނުންވުން.
މިސާލު:
ފެންބޮވައި ގަނެގެން ދެކަޅިއެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެކަޅިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ