...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކުނު
ނ.
(1) އިރުމައްޗަށް އެނބުރި ހުންނަމީހާގެ ކަނާތްފަރާތް.
(2) އުތުރުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވަކަރު . ހަތަރުފަރާތް . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދެސްމަތި . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހިމާރިޔަން . ރަންހަދާދޮރާށި . ބޮޑުދޮރޯށި . ބޯމަތިންއެއްލާރުއް . ކާލު . ކޮޅުއުނދޯލި . އަންބަލަންގެ . އަންޒަމާނުކަރަ . އައްޔާމެން . އާރޮސް . އިބިރިހިމު . އިސްޕޭންވިލާތް . އީރާނު . އީދުހަރުގެ . އެމެރިކާވިލާތް . ވަކަރުގެ . ވެހުން ގަނޑު . މަކުނުތަޅަންމަތި . މަދަރާސް . މަލަބާރި . މަލިކު . މާބަދިގެ . މުއްދަތިލާގާގަނޑު . މެދުއިރުމަތި . ފުއްގަހުގުރާ . ފެހުނު . ފޮއްދޫ . ފޯޅަވަހި . ދަކުސަނަ . ދަމުކޭން . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ދުނިކޮޅު . ދެކުނުބިތް . ދެކުނުކާލި . ދެކުނުއެނދު . ދެކުނުވައި . ދެކުނުފަރާތްހުހަށް އޮތުން . ދެކުނުދޮރު . ދެކުނެކާލި . ދެކުނެފަރާތް . ދެކޮނަ . ދެކޮނު . ދެގެދޭތެރެ . ތަމަޅައިން . ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ