...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކުނުފަރާތް
ނ.
(1) އިރުމައްޗަށް މޫނުލައިގެން ހުންނަމީހާގެ ކަނާތް ފަރާތް.
(2) އިރުހިނގާ ދަނޑިގެ، ނުވަތަ ރަށެއްގެ ނިސްބަތުގައި ދެކުނަށް އޮންނަތަން.
(3) މަޖާޒު:
އިހުގައި ގޭގޭގައި އަންހެނުން އުޅޭ ފަރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެކުނުބިތް . ދެކުނުފަރާތްހުހަށް އޮތުން . ދެކުނެފަރާތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ