...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅަށްދެމުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) މީހަކު ނުރުހޭކަމެއްގައި، އޭނާގެ ނުޤަބޫލުގައި ހުރިތާކުން އެހެންތާކަށް ގެންގޮސް ގެނެސް ހެދުން.
(2) އެއްޗެއް ތިމާގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއްނެތި އެހެންމީހުންގެ ބޭނުމަށް މާގިނައިން ގެންގޮސް ގެނެސްހެދުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ