...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅު
ނއ.
(1) އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ފެށޭކޮޅާ ނިމޭކޮޅު.
(2) އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަގެހުން . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަން . ހަޅިބޭވުން . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަމަނުޖެހުން . ހަމަލަ . ހަމަޖެހުން . ހަތުރު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހިނގައިލުން . ހުނގުމަސް . ހުސެންދަރި . ހެރަހަ . ހޯޑާ . ނަރުވާ . ނަރުދޭވާނި . ނާށިމަރަވަޅި . ނޫނު . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިއަންއެޑާފާނި . ރޯނުދެމުން . ބައްތެލި . ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ. . ބަތްޖެހުން . ބަޑިދަނޑި . ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ބިނދެލުން . ބުރަފަތިވަކަރު . ބުސްކޯޓު . ބެރުއެޅުން . ބޮނދާލުން . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ޅިސް . ޅިސްމޮހޮރު . ޅޮސްފަނި . ކަށިނަރު . ކަންކަށި . ކަރުހިފުން . ކަޅަމަސް . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކައިވަތުދެކޮޅުއަނގޫފުރަ . ކައްޓާފައްލާ . ކައްޗޭ . ކަތިފަތޮޅު . ކަޖުރު . ކިރިކެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ