...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން
ނއނ.
(1) ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ހަމަނުޖެހޭކަން.
(2) އުޅުމުގައި ގޮތެއްނެތްކަން.
(3) ބުނާއެއްޗިއްސާއި ކުރާކަންތަކާ ދިމާނުވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ