...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުވެރިން
ނ.
މީހަކާ މެދު ނުވަތަ ބަޔަކާއި މެދު ރުޅިވެރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅޭ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަދާވާތްތެރިން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ