...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެކޮޅުވެރިޔާ
ނ.
(1) ހަސަދަވެރިޔާ.
(2) މީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު ހިތުގައި ރުޅީވެރިކަން ބާއްވައިގެން އުޅޭ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތުރު . ދެކެޑެވެރިޔާ . ޙަސަދަވެރި . ޙަސަދަވެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ