...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއަ
ނ.
(ޏ..) (1) އެއްޗެހިން ފެލާ ދިޔަ.
(2) (ބދ) ގަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތަރެސްފައި . ހާޖިސް . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިތިބޯ . ހުރައްދެއަލަ . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޯސާ . ނިގާރަންފޮށި . ނިޔަރަކަޅޯއް . ނޫކަށިމަސް . ނޫމަސްހިބަރު . ނެގުން . ރަނބަހެލުވުން . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަންފައިލުން . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްކިރު އަލަ . ރަތްމަސް . ރަތްފުރެއްދެއަލަ . ރަތްގަޅިފާނަ . ރަސްކޮކާމަސް . ރާއުނދުން . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރޮނގުދެމިކާޅު . ބަނޑުކަޅުމުގުރާން . ބަނުން . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ . ބަމަ . ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ. . ބަގުޑި . ބަގުޑިބެއްދުން . ބާދަނޑި . ބާދަނޑި އެޑުން . ބިޑިއެޅުން . ބެރެބެދިރައިވެރިމަސް . ބޯރީނދޫބިބީ . ކަށިމަސް . ކަނޑި އެނބުރުން . ކަނޮޅި . ކަންފަތްގަނޑު . ކަރަވެރިމަސް . ކަޅަވަތިމިއަރު . ކައިވަތުއިލޮށިނެގުން . ކައިވަތުމަޅިނެއްޓުން . ކައްޗާދުވުން . ކަފި . ކަފިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ