...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި
"ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި" މަޖާޒު:
(1) ދެއަންހެނަކާ ހިތާވެގެން އުޅޭ އެއް ފިރިހެނާ.
(2) އެއްވަރެއްގެ ބޮޑު ދެމަސްއޫލިއްޔަތެއް އެއްފަހަރާ އެކަކު އަދާކުރަން ޖެހުމުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެއައިނުގައި އެއްކުރަނގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ