...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއަތަށްދޭތި އެއްލައެއްލައިހުރުން
"ދެއަތަށްދޭތިއެއްލައެއްލައިހުރުން" (ގބ) ރިޔާނަގައިގެން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދު ފަހަރު ވަކި ހިސާބެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެއަތް އެއަަތަށް ދުއްވަ ދުއްވައި އަނބުރާ ހޭރިޔާ ކޮށްކޮށް ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ