...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއިރުދޭތެރޭތޮރުފި
ނ.
ދެއިރުދޭތެރޭގެ ކެއުމެއް.
މިއީ ސަމާއައިސްގެން އުޅޭއިރު ބެރުވެރިންނަށް ގެންދާ ކެއުމަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ