...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއު
ނ.
(ސ) (1) ލާނދާ.
(2) ނަރުދާ.
(3) ދިގުދައު.
(4) އެންދަމާދައު.
(5) އމ.
(މަލިކު) ދީ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަތިފޭލި . ހިކާދުރުކުރި . ހުއިފަތުމަސް . ހޮނޑުމިޔަރު . ނަނު . ރާބަދި . ރާގުޑި . ރޫބައި . ރޮދި . ރޯނު . ބަދި . ބަދިލުން . ބަދިގޮޅަ . ބޮޑުފޭލި . ބޯކޮޅުބެލުން . ކަންޑެވިރޮދި . ކުޑާރަން . ކޮރުދަން . އުނަގަނޑުރޮދިގަނޑު . އުނުއަނުން . އެނބުރިފަށުވި . ވައު . ވަލް . ވަގުފަތްފެޅުން . ވާހަކަގޮވުން . މަރުދޮޅި . މަސްކައްކާލޯ . މާބުރު . މުށިމަސް . މެހިބުރުން . ފަނިވަރަ . ދެއުޅާބައިންޖެހުން . ދެވިޅިއެއްނިވުން . ދެވިޅިއެއްނިވޭމީހާ . ދެމަރު . ތަނުއެޅިކުނާހެން . ތަރާފަތް . ތާސް . ލޮނުމެހި . ގަޅި . ގިތާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ