...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއްކެންއުޅުން
މ.
(1) ތިމާގެ މޮޅުކަން ނުވަތަ ރީތިކަން އަނެކަކަށް ނުވަތަ އަނެކުންނަށް ދައްކާންވެގެން އުޅުން.
(2) ކަންދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ