...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދެއްވިއެއްޗަކާ ހަކުރާކެއުން
"ދެއްވިއެއްޗަކާ ހަކުރާކެއުން" މަޖާޒު:
އެވަގުތަކަށް ކާންލިބިފައި ހުރި އެއްޗަކުން ފުއްދައިލުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދެއްވިއެއްޗަކާ ހަކުރާކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ